slide img

Хармагтайн ордын алтыг томоохон төслүүд болон ЖДҮ-ийг дэмжихэд зориулахаар болжээ

Хармагтайн ордын алтыг томоохон төслүүд болон ЖДҮ-ийг дэмжихэд зориулахаар болжээ

Засгийн газрын өчигдрийн ээлжит хурлаар Хармагтайн ордын 53.1 тонн алтыг Улсын нөөцөд бүртгэж авсан. Засгийн газраас ажлын хэсэг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах холбогдох тооцоо судалгааг эрчимжүүлэх юм байна.https://www.facebook.com/v9.0/plugins/quote.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df76492964c908%26domain%3Dikon.mn%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ff3b2a1d2d8fe98c%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F23g1&layout=quote&locale=en_US&sdk=joey

“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ, Төрийн өмчит “Эрдэнэс сильвер ресурс” ХХК-ийн геологчдын хамтарсан баг Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд “Хармагтайн” бүлэг ордын “Овоот хяр” хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн “Хойд бүргэдэй” хүдрийн биетэд 53,1 тн алтны нөөц буйг тогтоож, нарийвчилсан хайгуулын хээрийн ажлыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр дуусгаж, тогтоогдсон алтны нөөцийг Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн Улсын нөөцөд бүртгүүлээд байна.

Үлдсэн хүдрийн биетүүдэд шаардлагатай судалгааг үргэлжлүүлэн хийснээр нөөц  60% хүртэл нэмэгдэх төсөөлөл гарчээ. Тус орд газарт хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж, алт болон бусад ашигт эрдсийг бүрэн гүйцэд тогтоох ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй гэж үзжээ.

https://ikon.mn/n/2345

Хармагтайн ордын алтыг томоохон төслүүд болон ЖДҮ-ийг дэмжихэд зориулахаар болжээ

Хайгуулын өрөм

Дагалдах сэлбэг хэрэгсэл

Техник хэрэгсэл

Хайгуулын өрмийн бодис